Has Odysseus truly proven himself? Watch Penelope win the game of deception with a test of her own. And finally an ultimate homecoming (that lasts a supernatural amount of time).

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jeff Mount. Innehållet i podden är skapat av Jeff Mount och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.