This Is Why I Drink!

Welcome back, everybody!!  In this week's episode, I do my best to try and play the "middle of the road" approach, and go after some short comings of the political "Right".  I admit that it's much easier to go after the political LeftTards, because they...

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jeremy Hayes. Innehållet i podden är skapat av Jeremy Hayes och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.