Kostnaderna för äldreomsorgen i Östersund har under de senaste sex åren minskat med 170 mnkr jämfört med utvecklingen i riket i genomsnitt. Utvecklingen ser ut att hålla i sig. Det är åtminstone kittlande att tro att denna utveckling har något att göra med det medvetna jobb som bedrivits under dessa år – men givetvis kan det blott och enbart handla om naturliga och/eller slumpmässiga variationer.

- Vi har också haft sparkrav men då har detta varit vårt svar, om vi håller i så kommer inte hemsjukvård och äldreboende kostnader att öka. Vårt argument har hela tiden varit att vi inte kan springa fortare - ska pengarna räcka måste vi få en friskare befolkning som lever ett gott liv utan stöd nått eller några år längre säger Lars Liljedahl numera kommundirektör i Härnösand men tidigare socialchef i Östersund.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Innehållet i podden är skapat av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.