Näravårdpodden - en podcast från SKR

Mitt i larmen på akutmottagningar runt om i landet så råder det ett relativt lugn på Östras akutmottagning i Göteborg. Hur är det möjligt? Enligt Maria Taranger som är verksamhetschef beror det på att de under flera år har arbetat med fyra delar:

Mobila team - närsjukvårdsteam som möter sköra äldre direkt i hemmet istället för på akuten.

Arbete med att korta ledtiderna på akuten, flera olika aktiviteter som alla leder till snabbare utredning och färre inläggningar

Personcentrerad vård - tydlig plan tillsammans med patient och närstående, direkt på avdelningen under första dygnet.

Nära samarbetet med kommun och primärvård men även med ambulansvården.

Resultatet talar sitt tydliga språk, de flesta dagar har de lediga platser på såväl akut som avdelning och patienterna slipper bli liggande på hårda britsar på akuten och de sköra äldre, som vi vet blir sjukare av att komma in till sjukhuset, får hjälp direkt i hemmet. Detta är vård som både är akut och nära och som klarar att hantera såväl det vanligt återkommande, bredden i verksamheten, och det speciella som kräver extra insatser, spetsen i verksamheten.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör SKR. Innehållet i podden är skapat av SKR och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.