Dokumenterade Mirakler
Dokumenterade Mirakler

Dokumenterade Mirakler

Sker mirakler idag, och går de i så fall att dokumentera? Hur förhåller sig vetenskap och bön till varandra? Dokumenterade mirakler ställer dessa frågor på sin spets i ett försök att belägga det övernaturligas existens.

Antal avsnitt: 11

Senaste avsnittet:

En podcast av: Sveriges Kristna Radio