Tune in as I dispel one common lie that we are constantly being told that is hurting our happiness, finances, relationships, mental health and more. Enjoy!

To conquer toy mess: https://www.katyjoywells.com/toycourse

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Katy Wells. Innehållet i podden är skapat av Katy Wells och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.