say as I say, not as I do

Written and performed by Felix Trench.

Produced by Zachary Fortais-Gomm.

Meet the listeners.

Keep us going.

Music

Advent Chamber Orchestra - Corelli Concerto Grosso G Minor

Kevin McLeod - Beach Party

Purple Planet - Nitro Charge

Kevin McLeod - Aquarium

Kevin McLeod - Mystery Sax  

Kevin MacLeod - Ethernight Club

Link: https://filmmusic.io/song/7612-ethernight-club

License: https://filmmusic.io/standard-license

Rafael Krux - Behind Enemy Lines

Link: https://filmmusic.io/song/5290-behind-enemy-lines-

License: https://filmmusic.io/standard-license

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Quid Pro Euro. Innehållet i podden är skapat av Quid Pro Euro och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.