Behöver man fortfarande lära sig saker utantill i skolan, och i så fall varför? I detta avsnitt diskuterar vi betydelsen av att kunna saker ”utan och innan” och varför förkunskaper är så viktiga för att man ska kunna lära sig mer. Du får svar på frågan ifall man behöver förstå allt man lär sig, och varför kunskap är lätt men lärande är svårt!

De som var med idag är:

Betty Tärning, forskare i Educational Technology Group vid Lunds universitet, och doktor i kognitionsvetenskap, med specialisering inom digitala läromedel.

Björn Sjödén, lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och doktor i kognitionsvetenskap. Han undervisar på lärarutbildningen och forskar om digitalt lärande.

Kalle Palm, gymnasielärare i fysik, filosofi och matematik samt kognitionsvetare.

Tekniker och producent var Trond A. Tjøstheim.

Varje avsnitt är granskat av Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds och Linköpings universitet.

Tillsammans bidrar vi med vetenskapliga referenser till varje avsnitt, för den som vill veta mer.

Referenser:

Kirschner, P. A., & van Merriënboer, J. J. (2013). Do learners really know best? Urban legends in education. Educational psychologist, 48(3), 169-183.

Recht, D. R., & Leslie, L. (1988). Effect of prior knowledge on good and poor readers' memory of text. Journal of Educational Psychology, 80(1), 16.

Vetenskapsradion, SR: ”Varför lära in utantill när det bara är att googla?” https://sverigesradio.se/avsnitt/1233984

Willingham, D. (2018). Varför gillar elever inte skolan?. Stockholm: Natur & kultur.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mycket hjärna. Innehållet i podden är skapat av Mycket hjärna och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.