Are robots going to take over the world? Not quite, but they could save lives. In this episode, a panel of AI experts bust perpetual myths and tackle the big questions around artificial intelligence.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Shell. Innehållet i podden är skapat av Shell och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.