Spotlight: Virginia Baptist Disaster Response

00:00- Intro00:17- Introduction of Aaron Lee01:22- Capacities of Virginia Baptist Response01:29- Collaboration with other Organizations02:08- Hurricane Harvey, Irma03:03- Response to Multiple Concurrent Disasters is New Normal03:52- Need for collaboration

Includes "Rescue Me" by Aussen@iter at ccmixter.com.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Crisis Cleanup. Innehållet i podden är skapat av Crisis Cleanup och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.