در این قسمت از راوکست ماجرای یکی از تاریک ترین سفرهای دریایی تاریخ را میشنوید

 

یوتوب راوکست

Youtube.com/@ravcast

 

اسپانسرها

خنیاگر

khonyagar.com

 

باهم آنلاین

Baaham.online/group-therapy

 

سایت و شبکه های اجتماعی راوکست

سایت . اینستاگرام . توییتر . تلگرام

 

حمایت مالی از راوکست

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör ایمان نژاداحد. Innehållet i podden är skapat av ایمان نژاداحد och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.