Demokratiresan - en podcast från SKL
Demokratiresan - en podcast från SKL

Demokratiresan - en podcast från SKL

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKL:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället.

Tekniker: Kjell Eriksson.

Antal avsnitt: 10

Senaste avsnittet:

En podcast av: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)