Conversation with Takkesh Mizoguchi-Thorne, creator of Surf Flow. Takkesh tells his story of movement, surfing, travelling, small business and family.

We discuss creating a "vision," developing a small service business that's in line with your story, and niching down to the smallest viable audience.

www.surfflow.com.au

instagram: @takkesh

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör John Marsh. Innehållet i podden är skapat av John Marsh och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.