Strålsäkert - En podd om strålning

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att mäta radon på en arbetsplats och sedan den nya strålskyddslagen trädde i kraft finns det nu också en anmälningsplikt kopplat till radon på arbetsplatser. Om en arbetsplats har en radonhalt över 200 bq/m3 och inte lyckats få ner radonhalten ska det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Men hur mäter man radon på arbetsplatser och hur kan man skydda arbetstagare på arbetsplatser där det inte går att få ner radonhalten? I detta avsnitt av Strålsäkert får du svar på de vanligaste frågorna om radon kopplat till arbetsplatser.

Medverkande: Torben Vincentsen, chef, enheten för användarregler, Arbetsmiljöverket, Cathrin Tolinsson, utredare, enheten för mätning av joniserande strålning, Strålsäkerhetsmyndigheten, Tove Sandberg Liljendahl och Tomas Persson, utredare, enheten för miljöövervakning, Strålsäkerhetsmyndigheten

Programledare: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radon på arbetsplatser: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/foreskrifter/ssmfs-2018/ssmfs-201810/

Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/informationsmaterial/metodbeskrivning-for-matning-av-radon-pa-arbetsplatser/

Om radon på Arbetsmiljöverkets webbplats:

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/radon/

Poddavsnitt om radon i bostäder: https://soundcloud.com/user-255659927/den-radioaktiva-radongasen-vad-kan-man-gora-at-den

Kontakta gärna Strålsäkert och berätta vad du tycker om podden och vad du vill höra mer om: kommunikation@ssm.se

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Strålsäkerhetsmyndigheten. Innehållet i podden är skapat av Strålsäkerhetsmyndigheten och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.

Populärt på poddtoppen just nu