Judy Halbert och Linda Kaser, verksamma vid University of British Columbia i Vancouver, Canada, har under många år och i nära samarbete med andra forskare som t ex Helen Timperly, utformat ett ramverk för skolförbättring genom kollegialt lärande; den utforskande Spiralen.

Ett systematiskt och nyfiket utforskande av hur skolan och undervisningen verkligen upplevs för dem det berör; eleverna, är en viktig breddning och fördjupning av de kvantitativa data och resultat vi ofta har tillgång till genom t ex prov och betyg. Med stöd av ramverket utmanas också biaser och antaganden i beslutsfattandet och sätter fart på det nätverkande professionella emellan som är en förutsättning för hållbar förbättring. Och det moraliska syftet är glasklart; alla lärande ska lämna skolan med värdighet, möjligheter och mening.

 

Vi hörs! 

/

Ingela Netz & Per Kornhall

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Per Kornhall och Ingela Netz, i samarbete med Arena Idé. Innehållet i podden är skapat av Per Kornhall och Ingela Netz, i samarbete med Arena Idé och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.