Multilinguish

Multilinguish

Dela

Not multilingual, but language curious? Explore how language connects us all — from the producers at the language-learning app Babbel. Listen and subscribe today.

Not multilingual, but language curious? Explore how language connects us all — from the producers at the language-learning app Babbel. Listen and subscribe today.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Babbel USA. Innehållet i podden är skapat av Babbel USA och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.