In this second segment with Jake Leon and Rick Slade from BMC Compuware, we explore what enterprise DevOps means to businesses, what mainstreaming the mainframe means, the important role the mainframe plays in a modern, enterprise DevOps environment, and the steps to take to start down the path to modernizing development on the platform.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör The Modern Mainframe Podcast by BMC Compuware. Innehållet i podden är skapat av The Modern Mainframe Podcast by BMC Compuware och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.