A naive chorus-girl (Sarah Beth Hester) is recruited by fast-talking Bax (Rachel Frawley) to participate in one of Corbeau’s (Kevin Godley) secret rituals. Rose (Minka Wiltz) deepens Pearl’s (Elizabeth Hunter) education through the help of an amusement-pier fortune-teller, Agnes (Lisa Paulsen). A pair of young lovers suffer a shock during a midnight drive.

Learn more about your ad-choices at https://www.iheartpodcastnetwork.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.