Steve Hodel receives a phone call that pulls him out of retirement to investigate the Black Dahlia, a murder that had been ice cold for more than 50 years. The deeper Steve gets, the more he comes to accept his father was a sadistic killer.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör TNT / Cadence13. Innehållet i podden är skapat av TNT / Cadence13 och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.