Hur mår du när du slöjdar? De flesta svarar nog ja på den frågan. Men finns det vetenskapliga belägg för att påståendet stämmer? Ola Ling i Umeå ordnar slöjdkurser med deltagare inom autismspektrat, där översätter man utmaningar i slöjden till utmaningar i livet, som i sin tur skapar välmående. Niclas Flink har tillsammans med Lunds universitet dragit igång en vetenskaplig studie för att söka svaret på om det finns en koppling mellan att slöjda och må bra. Programledare Peter Gropman, Iris media, på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Nämnden för hemslöjdsfrågor. Innehållet i podden är skapat av Nämnden för hemslöjdsfrågor och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.