Körpodden
Körpodden #6 - Lone Larsen, dirigent och körledare
Avsnitt

Körpodden #6 - Lone Larsen, dirigent och körledare

Denna vecka möter Karin den uppmärksammade kördirigenten Lone Larsen. Med deras båda erfarenheter reflekterar de kring dirigentrollen - hur stimulerande men också utsatt det kan vara att stå framför sin kör. Lone arbetar nyskapande med scenisk gestaltning och improvisation med sin kör VoNo, och ger lyssnarna insikt i deras fascinerande process.