After a slightly traumatic experience watching Botched, an American TV show following 2 plastic surgeons and their patients, here’s Yogi Rakhee’s take on why people do plastic surgery....and what it really means. If you're thinking about having Botox, listen to this first.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Yogi Rakhee. Innehållet i podden är skapat av Yogi Rakhee och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.