Den mægtige domprovst og forfatter, Jonathan Swift, var tæt på at sætte en effektiv stopper for førsteopførelsen af Messias. Han ville nemlig under ingen omstændigheder lade sine korsangere optræde i en ”klub for fiolspillere i Fishamble Street.” Man skulle ellers tro, at lige netop Jonathan Swift ville værdsætte en koncert, der bl.a. skulle samle penge ind til løsladelse af de mange gældsfanger, som sad og sultede i byens overfyldte gældsfængsler som følge af hungersnøden i landet. For lige netop Jonathan Swift havde tidligere sat fokus på den chokerende armod, som flertallet af katolikker i Irland levede under. Under pseudonym udgav han i 1729 et sydende, satirisk essay om det britiske overherredømme i Irland: ”A modest proposal.” Eller på dansk: ”Et beskedent forslag – til at hindre fattigbørn i at være en byrde for deres forældre og fædreland, og til at gøre dem nyttige for almenheden.” I essayet foreslår Jonathan Swift, at de fattige irer slagter deres børn i et-års-alderen og sælger dem som mad til de rige. På den måde vil irske børn få en værdi i stedet for blot at være en byrde for deres fattige forældre og de britiske godsejere.
www.handelmessiah.dk

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Katrine Nyland Sorensen. Innehållet i podden är skapat av Katrine Nyland Sorensen och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.