In this episode of the "For the Joy of Photography" podcast, I answer 5 questions I often receive.A new episode is recorded (almost) every week. You can watch new episodes here:

https://onlinephotographytraining.com/category/podcast/for-the-joy-of-photography/

You can watch the episode above or listen to it at your favorite site or on your favorite app

iTunes - CLICK HERE

Google Play - CLICK HERE

Stitcher - CLICK HERE

Spotify - CLICK HERE

Podcasts. com - CLICK HERE

Or you can search for it on you favorite podcast app!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Anthony Morganti. Innehållet i podden är skapat av Anthony Morganti och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.