Today we're talking about prayer. Join us as we delve into how to pray, when to pray, what to pray, and how it all works! We're certainly not experts, but we're willing to share what we've discovered over the years!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Marie Perrigo. Innehållet i podden är skapat av Marie Perrigo och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.