Tillväxtpodden

I detta avsnitt av Tillväxtpodden gästar Alexander Wennerberg Larsson från Hives.co. Tillsammans diskuterar vi innovation och organisationers förmåga att innovera för att på så sätt skapa tillväxt. Oråden som vi tar upp är utmaningar med innovation, arbetssätt för att lyckas med innovation, ledaren och chefens roll för att skapa en innovativ kultur samt hur bör organisationer styra och följa upp innovation.

Följ oss på Linkedin (Tillväxtpodden (https://www.linkedin.com/company/tillvaxtpodden)) för att få uppdaterignar och ta del av diskussionen.