Våld i nära relationer

I detta avsnitt pratar vi om våldsutövaren. Vem är hen och vilka förklaringsmodeller finns det till varför människor utövar våld mot närstående? ”Maria” beskriver hur hon upplevde sin fd.man och vilka triggers till aggressivitet hon nu kan se fanns. Gäst är Peter Andersson som är leg. psykoterapeut, socionom och doktorand i socialt arbete. Peter har bland annat arbetat med behandling av våldsutövare inom socialtjänsten och kriminalvården.