دوستان شب بخیر

 شماره‌ی دو هزار و دویست و نود و ششم

۳۰ بهمن ۱۴۰۲

داستان: «#حکیم»

(قسمت بیست و پنجم)

نویسنده: «#نوآ_گوردون»

خوانش: «#رضا_ریحانی»‌

موسیقی :«وان ریپابلیک، برندان انجلیدس، استاد جلال ذوالفنون و محمد رضا شجریان»

برای حمایت از ما به لینک حامی‌باش داستان شب مراجعه کنید

hamibash.com/dastaneshab

#داستان_شب

@dastaneshab

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Arash babaie\Mohammad Amin Chitgaran. Innehållet i podden är skapat av Arash babaie\Mohammad Amin Chitgaran och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.