دوستان شب بخیر

 شماره‌ی دو هزار و دویست و نود و پنجم

۵ بهمن ۱۴۰۲

داستان: «#خانه_ادریسی‌_ها»

قسمت هفتاد و یکم/ آخر»

نویسنده: «#غزاله_علیزاده»

خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌

موسیقی: «#حسین_علیزاده»

برای حمایت از ما به لینک حامی‌باش داستان شب مراجعه کنید

hamibash.com/dastaneshab

#داستان_شب

@dastaneshab

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Arash babaie\Mohammad Amin Chitgaran. Innehållet i podden är skapat av Arash babaie\Mohammad Amin Chitgaran och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.