دوستان شب بخیر

 شماره‌ی دو هزار و دویست و نود و چهارم

۴ بهمن ۱۴۰۲

مجموعه‌یِ #نامه_ها : «قسمت ششم»

(#نامه_های_سیمین_به_جلال)

نویسنده: «#سیمین_دانشور #جلال_آل_احمد »

خوانش: «#میترا_سلطانی»‌

موسیقی :« #محمدرضا_لطفی #مرتضی_حنانه #بنان »

برای حمایت از ما به لینک حامی‌باش داستان شب مراجعه کنید

hamibash.com/dastaneshab

#داستان_شب

@dastaneshab

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Arash babaie\Mohammad Amin Chitgaran. Innehållet i podden är skapat av Arash babaie\Mohammad Amin Chitgaran och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.