Studieteknik helt enkelt

Studieteknik helt enkelt

Fortsättningen på boken Studieteknik - så lyckas du med dina studier! Att genomföra en högskole- eller universitetsutbildning är ett stort och viktigt projekt. För att klara av det behöver du skaffa dig fungerande rutiner och studietekniker. Här får du lära dig att sålla fram den väsentliga kunskapen ur stora mängder information, en färdighet som är avgörande för att du ska lyckasmed dina studier.

Du får många handfasta råd om hur du bäst:

Planerar din tid

Läser in kurslitteraturen

Tar anteckningar från föreläsningar

Studerar inför tentor

Skriver akademiska texter

Presenterar dina arbeten muntligt

Studieteknik riktar sig främst till högskole- och universitetsstudenter och bygger vidare på boken Studieteknik - så lyckas du med dina studier.

Antal avsnitt: 82

Senaste avsnittet:

En podcast av: Håkan Fleischer

Webb:

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Håkan Fleischer. Innehållet i podden är skapat av Håkan Fleischer och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.