Teknikens under
#016 – Digital arbetsmiljö och work-life balance
Avsnitt

#016 – Digital arbetsmiljö och work-life balance

Digitaliseringen har gjort det möjligt att jobba mer flexibelt och gränslöst - hur påverkar det oss?