Hur förhåller sig begreppet barnrättsperspektiv till begrepp som barnperspektiv, barnets perspektiv, barns perspektiv, barnsyn och barnkompetens?

Här förs ett samtal om hur begreppen förhåller sig till varandra och vilka innebörder som kan ges till de olika begreppen. För en organisation som säger sig beakta ett visst perspektiv i sina verksamheter är det bra att medarbetarna tillsammans diskuterar begreppet och dess innebörd. I samtalet ges förslag på vilken innebörd de olika perspektiven kan ha.

Samtalsledare: Elizabeth Englundh, SKL

Medverkande: Peter Björklund, Folkhälsochef i Norra Örebro län

Agneta Widerståhl, Barnombudsman, Stockholms stad.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Innehållet i podden är skapat av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.