Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.被一个人深深地爱着将给你力量,深深地爱着一个人将给你勇气。 ——节选自《哈尔的移动城堡》

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör 学姐如实说. Innehållet i podden är skapat av 学姐如实说 och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.