We laughed and kept saying "See you soon". But inside we both knew we'd never see each other again.

虽然我们互相笑着说“回头见”,但是我们都心知肚明,分离即永别。

——节选自《海上钢琴师》Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör 学姐如实说. Innehållet i podden är skapat av 学姐如实说 och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.