We laughed and kept saying "See you soon". But inside we both knew we'd never see each other again.

虽然我们互相笑着说“回头见”,但是我们都心知肚明,分离即永别。

——节选自《海上钢琴师》

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör 学姐如实说. Innehållet i podden är skapat av 学姐如实说 och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.