On this week's episode I sit down with Enneagram coach and Black activist Jessica Denise Dickson to talk about her work as an Enneagram 8 and how we can use the Enneagram to become more actively anti-racist.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Abi Robins. Innehållet i podden är skapat av Abi Robins och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.