In this episode, the team talks with Microsoft Security Expert Andre Lutermann about Microsoft Security Copilot, high level of what is Microsoft Security Copilot and some starter use cases.  

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör O365Eh! . Innehållet i podden är skapat av O365Eh! och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.