I love the soundscape within the games from the developers at SUNSOFT (RIP). Batman 1 for NES is no exception. I produced my own iterations from this fantastic game OST.

Listen to the original: https://www.youtube.com/watch?v=giJPhqRVGbo

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör RGNR_. Innehållet i podden är skapat av RGNR_ och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.