Dr. Marcia Buzzella and Susan Zampino join us on this week's episode to discuss the need for testers to "know their audience" when trying to convey the importance of exploratory testing. We hear all the time about the need for testers to continuously sharpen their testing skills, but how often do their social or communication skills get the same attention?

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Tricentis. Innehållet i podden är skapat av Tricentis och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.