Duo’s Film Club goes to Argentina for Relatos salvajes, a thought-provoking dark comedy. With a stellar cast and biting social commentary, the movie explores human behavior when it’s pushed to its limits and showcases Argentina’s unique humor and culture.

A transcript of this episode is available at https://bit.ly/48XZXMj.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Duolingo. Innehållet i podden är skapat av Duolingo och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.