Hur många barn utsätts för tobaksrök i hemmet?

Är det en hälsorisk om någons kläder luktar rök?

Vilka är det som fortfarande röker?

Och hur får man gratis hjälp att sluta?

Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, samtalar med Joanna Stjernschantz Forsberg, läkare på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, och Sebastian Nykvist, tobaksavvänjare och psykologistudent.

Läs mer:

Sluta-röka-linjen

Lyssna också på:

Föräldragrupps-podden: Alkohol & tobak: "Tänk ur barnets perspektiv"

Special Guests: Joanna Stjernschantz Forsberg and Sebastian Nykvist.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Region Stockholm. Innehållet i podden är skapat av Region Stockholm och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.