“Happy Days” with Totta Näslund. By: Peter le Marc. Translation: Irving Albert. Recorded 2005.

From the TV-documentary "My mother was killed by a suicide bomber"

"https://www.youtube.com/watch?v=6L_fDNsekxg&t=61s

From the TV-documentary "Totta"

https://www.youtube.com/watch?v=nnxsiFbnq6c&t=2s

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Överlevarna - röster från Förintelsen. Innehållet i podden är skapat av Överlevarna - röster från Förintelsen och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.