Research shows that some surprisingly simple motivation hacks can also be surprisingly effective. Here are three insights from motivation science that might surprise you. If you enjoy this episode, consider becoming a patron! patreon.com/psychologyin10minutes

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör David B. Feldman - psychology | social science | politics | mental health. Innehållet i podden är skapat av David B. Feldman - psychology | social science | politics | mental health och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.