With the world constantly changing around us, how will you react? Listen in as Rick and Nancy discuss the four tendencies of reaction so that you can gain a clearer understanding of your thought process.

1) Upholder

2) Obligator 

3) Questioner 

4) Questioning Rebel

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör nancy@nailthesales.com, Nancy Monsipapa. Innehållet i podden är skapat av nancy@nailthesales.com, Nancy Monsipapa och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.