This week's guest is Remi Warren. Remi is one of the most popular and impressive outdoorsman in the hunting/travel/cooking media space. Remi lives many men's dream: traveling the world living in nature, hunting, cooking all while acting as his own film crew; capturing some truly unique media.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Dan Doty. Innehållet i podden är skapat av Dan Doty och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.