I Sverige finns 290 kommuner. Några har kartlagt vilka ekosystemtjänster som finns i kommunen eller i områden som ska bebyggas. Kartläggningarna blir sedan underlag till kommunens styrande dokument för bebyggelse och infrastruktur. Men att göra kartläggningar kräver resurser. Så är det värt att göra investeringen? Vad bidrar mer kunskap om naturens arbete – ekosystemtjänster – i beslut och hur påverkar det byggbolag och fastighetsförvaltare?

Ekosystemtjänster är naturens ofta osynliga gratisarbete. Det är till exempel att träden renar luft, att våtmarker renar och buffrar vatten och att insekter pollinerar växter till mat. Lär mer: www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster

Fortsätt gärna samtalet med andra i Facebook-gruppen Jobba (mer) med ekosystemtjänster: www.facebook.com/groups/ekosystemtjanster/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Naturvårdsverket. Innehållet i podden är skapat av Naturvårdsverket och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.