Barnombudsmannen

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vi har regelbunden dialog med barn och unga för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. Vi bevakar och driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Barnombudsmannen informerar, bildar opinion och föreslår förändringar i lagar och förordningar i frågor om barns och ungas rättigheter. Barnombudsmannen får inte driva enskilda ärenden men har anmälningsskyldighet.

Antal avsnitt: 5

Senaste avsnittet:

En podcast av: Barnombudsmannen

Webb:

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Barnombudsmannen. Innehållet i podden är skapat av Barnombudsmannen och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.