Machine Learning Guide

Machine Learning Guide

Machine learning audio course, teaching the fundamentals of machine learning and artificial intelligence. It covers intuition, models (shallow and deep), math, languages, frameworks, etc. Where your other ML resources provide the trees, I provide the forest. Consider MLG your syllabus, with highly-curated resources for each episode's details at ocdevel.com. Audio is a great supplement during exercise, commute, chores, etc.

Antal avsnitt: 30

Senaste avsnittet:

En podcast av: OCDevel

Webb:

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör OCDevel. Innehållet i podden är skapat av OCDevel och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.