Vendor or supplier diversity programs can be a powerful tool in a company’s Inclusion, Equity & Diversity toolbelt. But, like any tool, such programs can cause more harm than good if they are implemented haphazardly. In this podcast, Alyesha Asghar Dotson discusses the history, benefits, and challenges of implementing a successful vendor or supplier diversity program that pushes the needle forward regarding Inclusion, Equity & Diversity without embracing unnecessary legal risk.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Littler. Innehållet i podden är skapat av Littler och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.