The D.A.W.G.Z. are in full effect with O'Conny in the house. Get ready for a good hour and a half of battle bots talk. 

Other Topix include: Getting a gun, sunning the b-hole, Shane vs Chris, and Matt's dream about Zuckerberg

Support the D.A.W.G.Z. @ patreon.com/MSsecretpod

Cop Tees @ mssecretpodcast.com/merch/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Matt McCusker & Shane Gillis. Innehållet i podden är skapat av Matt McCusker & Shane Gillis och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.